Dergi Kurulları

Yazı İşleri

EDİTÖR

Doç. Dr. Olgun GÜNDÜZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

YARDIMCI EDİTÖR

Bengü ÇIKRIK ERKEN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Kütüphaneci

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr. Emre TÖRE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Zeki KARATAŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan NİŞANCI

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Harun CEYLAN

Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nergis DAMA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

İstanbul Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Emrah AKBAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Prof.Dr. Yusuf ALPER

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Emine ÖZMETE

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay ERGENE

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

×